John P. Drummer

 

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek e-könyvek, könyvek értékesítésére

I. A https://jpdrummer.hu/

oldalon forgalmazott e-könyvekkel, könyvekkel, ezek megvásárlásával összefüggő általános információk

Dobos János író, egyéni vállalkozó webáruházában e-könyveket és könyveket (a továbbiakban: termék) vásárolhat. Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel vannak ellátva. 

II. A Szolgáltató

 1. https://jpdrummer.hu/áruházat Dobos János egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató székhelye: 2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 39.
 3. Nyilvántartási szám: 54045187
 4. Cégbejegyzés kelte: 2019. 09. 03.
 5. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 6. Adószám: 70735060-1-33

III. A termék megvásárlása

1. A megrendelések leadása a weboldalon, telefonon és e-mailben lehetséges. Az elektronikus megrendelés Dobos János egyéni vállalkozó internetes áruházában, a

https://jpdrummer.hu/ webcímen lehetséges.

A Szolgáltató a telefonon, e-mailben leadott rendeléseket az alábbi elérhetőségein fogadja: telefon: +36 20 369 1093

e-mail: info@trianon-küldetes.hu, levelezési cím: 2162, Őrbottyán, Madách Imre utca 39.

Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele, hogy a vásárló a honlapon a megrendelésnél kért, és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatokat megadja (név, e-mail, helység, utca, házszám, irányítószám: a szállítási illetve számlázási címadatok) – ideértve a telefonszámot és az e-mail címet is. A telefonon és e-mailben leadott rendelések akkor érvényesek, ha a vásárló a fent hivatkozott valamennyi személyes adatát a rendeléskor a Szolgáltató részére megadja.

A termékek ellenértéke bankkártyás fizetéssel vagy az ellenérték a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással (a megrendelő nevének az utalásnál történő megadásával), valamint személyes átvétel esetén készpénzben is rendezhető. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, 5% áfát tartalmaznak. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

Az online bankkártyás fizetések a  rendszeren keresztül valósulnak meg. A bankkártyaadatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az e-könyv az online bankkártyás megrendelés után azonnal a vásárló rendelkezésére áll. A kiadvány a megrendelés után a https://jpdrummer.hu/ oldalról tölthető le PDF formátumban.

A papírkönyv megrendelése esetén a termék a Packeta vagy az MPL szolgáltató segítségével jut el a megrendelőhöz. A termék átvehető átvételi pontokon, automatákon, postapontokon és postákon keresztül, vagy futárral házhoz is kérhető. A Packeta a következő telefonszámon és nyitvatartási időben érhető el: Telefon: +36 1 400 88 06 Nyitvatartási idő: Hé – Pé: 08:00 – 18:00

Az átvételről a megrendelő a megrendelési felületen tud rendelkezni. A Packeta átvételi pontjainak listáját a megrendelő ezen a címen is megnézheti: https://www.packeta.hu/atvevohelyek

E-könyv rendelése esetén: a Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A Szolgáltató a vásárló részére e-mailben történő megrendelés esetén a Szolgáltató először számlát küld, majd ennek kiegyenlítését követően küldi el a megrendelés során megadott e-mail címre az e-könyvek egyedi letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Ilyen igény esetén a vásárló köteles megadni mindazon adatokat, amelyek a számla kiállításához szükségesek.

A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyvolvasó. A továbbiakban: eszköz) jogosult használni azzal, hogy a magánszemély vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja.

2. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a jelen fejezet 1. pontjában foglaltak az irányadók. 

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06-702946277), e-mailben (info@trianon-küldetes.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
 2. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (Dobos János, Budapest 2162 Őrbottyán, Madách Imre utca 39.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat nem térítünk vissza. A termék(ek) vételárát (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Személyes átvétel esetén átvételkor – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra nincs. Személyes átvétel során – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – nincs lehetőség az átvevőhelyen történő csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra.

  1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  2. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  3. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
   2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
   7. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
  4. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
  5. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett – a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

5. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

6. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató az online áruházát alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

3. A vásárló az IV.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik: az info@trianon-küldetes.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a ++36 20 369 1093-es telefonszámon. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére telefonon: Hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 között.

6. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144, telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

Budapest, 2019. november 1.

Dobos János egyéni vállalkozó – John P. Drummer, író

, könyvek